Menu
Vind een geschikte nascholing


Kunst, cultuur en muzisch

Word een Tik Tak-ambassadeur: hoe geef je Tik Tak-workshops aan de nieuwe generatie leerkrachten?

Het Tik Tak-spel is een muzisch bewegingsspel dat tracht alle zintuigen te prikkelen. Overigens werkt het spel taal-stimulerend en is ideaal voor een multiculturele context waar taalachterstand wordt opgemerkt.

Tik Tak is weer helemaal terug. Eén van de langstlopende onafgebroken televisieprogramma’s komt terug met een nieuwe reeks. Maar ook in de kleuterklas en kinderopvang is Tik Tak al jaren populair. Door de typische niet-talige animatie zorgt Tik Tak voor een magisch belevingsmoment voor ieder kind. Tijdens deze workshop krijg je een beeld over de idee achter Tik Tak en hoe dit past binnen de ontwikkeling van het jonge kind, komen er demonstraties aan bod en wordt er uitgelegd hoe je een Tik Tak moment opbouwt en introduceert in de eigen klas of groep.

Doelgroep:

  • leraren kleuteronderwijs
  • leraren in spe kleuteronderwijs
  • lerarenopleiders
  • pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • pedagogische wetenschappers
  • kinderopvang

Tijdstip: donderdag 23/04/2020 – van 13u tot 16u

Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijven

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi