Menu
Vind een geschikte nascholing


Diversiteit en Maatschappij

Taalontwikkeling in de klas: een praktijkgerichte benadering

 

Als je spreekt over taalontwikkelend lesgeven dan heb je het over kwaliteitsvol lesgeven. Dit is zo voor de dagelijkse lespraktijk in elke klas. Deze methodiek  is extra belangrijk in een meertalige of anderstalige context. Vanuit onze praktijkervaring in de Brusselse grootstedelijke context willen we een aantal ervaringen delen en de bestaande methodes inzake CLIL en immersieonderwijs uitdiepen. We hanteren een aanpak met verschillende lesgevers waarbij we elk een andere onderwijstaal hanteren om de praktijk te benaderen (Nederlands en Frans). Op die manier behandelen we activerende werkvormen en concrete toepassingen binnen de verschillende onderwijstalen. Daarnaast gaan we dieper in op praktijkvoorbeelden uit onderwijsvakken in de verschillende doeltalen.

Inhoud:

  • Taalontwikkelend lesgeven: basis en good practices
  • Link met CLIL en immersie
  • Anderstalige en meertalige contexten: case-studies

Doelgroepen:

  • leraren lager onderwijs
  • directieleden
  • lerarenopleiders
  • pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • pedagogisch coaches

Tijdstip:  donderdag 02/04/2020 – van 9u tot 12u

Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijven

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi