Menu
Vind een geschikte nascholing


Wetenschap en Techniek

Wiskunde in de kleuterklas

Deze navorming vertrekt vanuit de verschillende domeinen van de wiskunde die inhoudelijk worden besproken en geïllustreerd met talrijke voorbeelden. De inhouden worden ook steeds geplaatst binnen de leerlijn wiskunde van de basisschool. Tot slot, wordt aan de hand van enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden een vernieuwde kijk op wiskunde in de kleuterklas naar voren gebracht.

Doelgroepen:

  • leerkrachten kleuteronderwijs
  • zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren

Tijdstip: donderdag 16/05/2019 – van 9u tot 12u

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijvingen.

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi