Menu
Vind een geschikte nascholing


Kunst, cultuur en muzisch

Het creatieve kind experimenteert …

Kinderen ‘zijn’, het gaat niet alleen over ‘worden’. Het hier en nu is belangrijk. Wanneer er aandacht is voor het huidige moment waarop de identiteit bestaat, wordt het kind gezien in z’n eigenheid. Een kind dat gezien wordt, groeit …

In deze vorming wordt dieper ingegaan op de kracht van ‘de ruimte als derde pedagoog’ en hoe aan de hand van uiteenlopende materialen, objecten, geluiden en omgevingselementen een ruimte kan worden gecreëerd met prikkels, die kinderen de kans geven hun ‘honderd talen’ te stimuleren, te ontwikkelen en andere leerprocessen op gang te brengen.

Alles begint bij het aanbieden van de juiste prikkel, uitdagend materiaal of een sprekend voorbeeld… Daarna worden kinderen vanzelf vindingrijk en dus creatief.

Doelgroepen:

  • leerkrachten kleuteronderwijs
  • zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren

Tijdstip: vrijdag 05/04/2019 – van 13u tot 16u

Locatie: Cultureghem vzw
Ropsy Chaudronstraat 24/48
1070 Brussel

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi