Menu
Vind een geschikte nascholing


Diversiteit en Maatschappij

Gesprekken met kinderen: hoe de taalvaardigheid stimuleren bij (anderstalige) leerlingen in het basisonderwijs

De interactie tussen leerkracht en leerlingen is essentieel voor de taalverwerving van kinderen. Maar hoe maak je deze gesprekken kwaliteitsvol en gericht op de taalontwikkeling van het kind? Gemakkelijker gezegd, dan gedaan, zo blijkt. Vooral in klassen met anderstalige en kansarme kinderen zijn goede gespreksvaardigheden van leerkrachten een absolute prioriteit.Taal de hele dag! Deze leuze is intussen goed ingeburgerd in het (taalvaardigheids)onderwijs. Gesprekken met kinderen vormen immers de rode draad in de dagelijkse klaspraktijk. Vooral in klassen met een groot aantal anderstalige kinderen is de interactie met de leerkracht het fundament voor hun taalontwikkeling. Voor heel wat leerkrachten is het echter een behoorlijke uitdaging om kwaliteitsvolle gesprekken te voeren die de taal van (anderstalige) leerlingen stimuleren.

Toch liggen talrijke taalkansen voor het grijpen in die vele gesprekken en gesprekjes doorheen de dag, en niet alleen in de typische taalactiviteiten en lessen. Hoe kunnen leerkrachten dit potentieel zoveel mogelijk benutten om de taal van kinderen optimaal te stimuleren? Dat is het uitgangspunt van deze navorming.

In deze sessie bieden we een (theoretisch) kader aan dat de leerkracht kan inzetten om gesprekken met kinderen kwaliteitsvoller maken. We gaan ook specifiek in op de didactiek taalverwerving bij anderstalige leerlingen. Concreet bekijken we verschillende soorten gesprekken en gesprekstechnieken die de leerkracht kan inzetten om de taalvaardigheid van kinderen te stimuleren. In deze interactieve sessie reiken we concrete tips , voorbeelden en  instrumenten aan om het taalpotentieel in gesprekken volop te benutten, zowel voor het kleuter- als voor het lager onderwijs.

Meer info en inschrijvingen

 

 

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi