Menu
Vind een geschikte nascholing


Wetenschap en Techniek

DNA-detectie in het extreme: PCR

Workshop voor leraren: De Polymerase Chain Reaction, PCR, is een uiterst gevoelige technologie om DNA of RNA te detecteren. Het opsporen van slechts enkele virusdeeltjes of het onderzoeken van één cel behoort tot de mogelijkheden met deze techniek. U vindt PCR onder meer terug in forensische, klinische en biotechnologische laboratoria. In de workshop ‘DNA-detectie in het extreme: PCR’ ontwerpen we een PCR-reactie en maken we kennis met de noodzakelijke bioinformatica.

We programmeren een gene-cycler en analyseren PCR-producten met gel-elektroforese. De hoeveelheid DNA of RNA in een staal wordt bepaald met ‘real-time’ PCR.

Praktisch
Maximum aantal deelnemers: 6
Duur: 1 dag
Datum: na onderling overleg
Locatie: Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur | campus Jette
Kostprijs: gratis
Inschrijven: jan.sents@ehb.be

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi