Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

Binnenklasdifferentiatie : in 5 stappen naar een gedifferentieerde les

Deze workshop heeft als doel om de deelnemers kennis te laten maken met de centrale concepten omtrent gender in onderwijs en tools aan te reiken om zelf aan de slag te gaan om een genderinclusieve klas of school te ontwikkelen. Tijdens het eerste deel van deze workshop worden in een ludieke quizvorm heel wat cijfers en centrale concepten toegelicht met ruimte voor discussie tussen de deelnemers over deze informatie. In een tweede deel van de workshop wordt in kleinere groepjes actief aan de slag gegaan met tools en werkvormen die je in de klas kan uitproberen zoals het screenen van je lesmateriaal op genderbias, het werken met observatieformulieren, of het werken met leerlingen rond getuigenissen. Doorheen de workshop trachten we op een interactieve manier de dialoog aan te gaan tussen de praktijkervaringen van de deelnemers enerzijds en de theorie en recente onderzoeksresultaten anderzijds.

Duur:  3u – workshop (max. 20)

Doelgroep:  (Student-)leerkrachten en onderwijsondersteuners, alle graden en onderwijsvormen

Lesgevers (op basis van beschikbaarheid): prof. dr. Els Consuegra, Myriam Halimi

Kostprijs:  750 euro + verplaatsing H/T in kilometers tussen locatie en VUB

Inschrijven : http://www.vub.ac.be/leraren/nascholing-school/binnenklasdifferentiatie-in-5-stappen#binnenklasdifferentiatie-in-5-stappen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi