Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

Gedifferentieerd evalueren : ik ga de uitdaging aan !

Als leerkracht ga je misschien al (vaak) gedifferentieerd aan de slag met leerlingen. Mogelijk zette je de stap naar gedifferentieerde evaluatie (nog) niet of heb je concrete vragen over wat kan en mag. In deze sessie onderzoeken we welke formatieve en summatieve evaluatie-methoden je kan inzetten voor jouw vak en/of lesplannen. Je kan eigen lesmateriaal meebrengen naar de sessie, waar we inspirerend en met input van mededeelnemers op zoek gaan naar een passende aanpak van gedifferentieerde evaluatie.

Gebaseerd op het boek ‘Ieders leer-kracht: Binnenklasdifferentiatie in de praktijk’, uitgegeven bij Acco.

Duur:  2u tot 3u – workshop (voor 10 tot 20 personen)

Doelgroep:  leerkrachten en lerarenopleiders, alle niveaus

Lesgevers (op basis van beschikbaarheid): prof. dr. Katrien Struyven, Esther Gheyssens, …

Kostprijs:  750 euro + verplaatsing H/T in kilometers tussen locatie en VUB

Inschrijven : http://www.vub.ac.be/leraren/nascholing-school/gedifferentieerd-evalueren#gedifferentieerd-evalueren:-ik-ga-de-uitdaging-aan!

 

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi