Menu
Vind een geschikte nascholing


Kunst, cultuur en muzisch

Pedagogisch documenteren van creatief ontdekkend spel: reflecteren met kleuters aan de hand van documentatie

In deze nascholing staan reflectiegesprekken met jonge kinderen centraal. Reflecteren is een uitdagende gespreksvorm die heel wat vraagt van het taal- én denkvermogen van kleuters. Kinderen blikken terug op activiteiten en ervaringen, evalueren ze, leggen verbanden, maken nieuwe plannen,… Ook leerkrachten worden bij het reflecteren uitgedaagd om een heel arsenaal aan gesprekstechnieken in te zetten.

In deze interactieve sessie gaan we concreet in op het reflecteren met kleuters aan de hand van pedagogische documentatie. Hoe voer je als leerkracht een reflectiegesprek met kleuters? Wat is de meerwaarde van het pedagogisch documenteren bij het reflecteren. We stellen de resultaten van ons onderzoek voor en reiken tips en instrumenten aan om deze gesprekstechniek concreet in te zetten in de klaspraktijk.

De realiteit van de diverse en meertalige onderwijscontext vormt de rode draad in deze navorming.

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi