Menu
Vind een geschikte nascholing


Zorg en Welzijn

Lerarendag: Voorbereiding op het toelatingsexamen Geneeskunde

Het toelatingsexamen arts/tandarts is een lastige horde die, elke leerling die geneeskunde wil gaan studeren, moet nemen. Vanuit de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel willen we dan ook alles in het werk stellen om leerkrachten secundair onderwijs te ondersteunen om deze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op dit examen.

Tijdens het toelatingsexamen ligt er naast het testen van de kennis en het inzicht in de wetenschappelijke vakken, ook een zwaar accent op taalvaardigheid, snel lezen en memoriseren. Ook de communicatievaardigheden worden getest.

Deze lerarendag biedt heel wat nuttige informatie voor de studiekeuzebegeleider en de leerkracht Nederlands, wiskunde en/of wetenschappen om zijn of haar leerlingen nog beter voor te bereiden op het toelatingsexamen. Bovendien is dit een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s van andere scholen beter te leren kennen en informatie en contactgegevens uit te wisselen.

Meer info & inschrijvingen


Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi