Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

Klasmanagement in de kleuterklas

Met kinderen werken is vaak een uitdagende, maar altijd een prikkelende en leerrijke ervaring voor de begeleiders.  Het is eigen aan de kleuterdidactiek om autonomie toe te kennen en ruimte te geven aan kleuterinitiatief. Dit stelt de begeleider voor de uitdaging maximale kansen te creëren voor alle kinderen en daarvoor het nodige klasmanagement aan de dag te leggen. Hoe balanceren tussen zelfstandigheid en autonomie en begeleiding en sturing, is voor menig begeleider een issue. Hoe kinderen stimuleren om initiatief te nemen versus de praktische zorg om het klasgebeuren vlot te laten verlopen. Welke rol krijgt het verantwoordelijke kind in deze visie?
De eigenheid van elk kind wordt onderzocht en geeft antwoorden naar optimale begeleiding en stimulering. De invloed van de ruimte maakt deel uit van de discussie. De basishouding van de leerkracht is belangrijk.

Deze nascholing stelt zich volgende doelen:

  • In overleg een positief leefklimaat creëren voor de kinderen in de groep
  • De emancipatie van de kinderen bevorderen
  • Door attitudevorming kinderen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden
  • Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi