Menu
Vind een geschikte nascholing


Sport & Beweging

Understanding before blending: de keuze van werkvormen binnen een leerlijn reanimatie

EHBO en CPR kennen een grote sociale relevantie. De perceptie naar onderwijskundige relevantie is minder uitgesproken. Leerkrachten en opleiders ervaren drempels om deze thema’s grondig aan bod te kunnen laten komen binnen de traditionele onderwijscontext.

Blended learning is een hot item binnen het onderwijs. Een doordachte keuze van werkvormen is echter nodig om de leerresultaten te optimaliseren. Vanuit het thema reanimatie wordt een succesvolle methodologie aangereikt voor secundaire schoolleeftijd. Daarnaast biedt deze nascholing ondersteuning in het uitwerken van een leerlijn voor verschillende psychomotorische vaardigheden met een aanzienlijke cognitieve component.

Meer info en inschrijvingen

 

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi