Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

Democratische Dialoog: Interculturele dialoog over gevoelige thema’s binnen een onderwijscontext

Deze nascholing richt zich op ‘interculturele dialoog’. Welke factoren werken belemmerend in onze communicatie met de ander? Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk bespreekbaar? Hoe reageer je op extreme en choquerende uitspraken? Aan de hand van communicatiemethodieken worden deelnemers zich bewust van hun eigen referentiekaders en leren ze zich openstellen voor het referentiekader van de ander. Deze nascholing biedt handvaten en concrete tips & tricks om met gevoelige en moeilijk bespreekbare thema’s om te gaan.

Doelgroepen:

  • leerkrachten secundair onderwijs
  • leerlingbegeleiders
  • directieleden

Tijdstip: maandag 03/12/2018 – van 13u tot 15u30

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi