Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

De mentor van morgen? Professionaliseringstraject voor de mentor.

Mentoren zijn van onschatbare waarde. Ze staan in voor een goede begeleiding van stagiairs, beginnende leraren en zij-instromers. Het is noodzakelijk dat scholen blijven investeren in een gestructureerd en systematische stage- en aanvangsbegeleiding om groei in professionaliteit te ondersteunen en bevorderen met als doel kwalitatief onderwijs te verstrekken. De mentorenopleiding is een professionalisingstraject dat vier modules en 1 terugkomdag omvat.

Module 1: De mentor

Welke competenties moet een mentor bezitten? Wat mag de eigen directie en de lerarenopleiding van een mentor verwachten? Welke verwachtingen heeft de mentor zelf? Wat is het takenpakket van de mentor?

Module 2: Communicatietechnieken

Mentor zijn houdt in dat men verschillende coachingsvaardigheden beheerst en kan toepassen. Welke communicatievaardigheden en –technieken zijn er?

Module 3: Begeleidingsvormen

De mentor zal ongetwijfeld verschillende vragen krijgen die telkens een ander soort begeleiding vragen. Welke verschillende vormen van praktijk-, leer- en werkbegeleiding zijn er? Ook het spanningsveld tussen de begeleidende rol en de beoordelende rol van de mentor wordt in deze module bekeken.

Module 4: Gesprekstechnieken

In deze module komen andere soorten van coachingsvaardigheden dan in module 2 aan bod. Hier staan eerder gesprekstechnieken centraal: ik-boodschappen, feedbackgesprek, adviesgesprek, slecht nieuwsgesprek .

Module 5: Terugkomdag

Tijdens de terugkomdag wordt feedback op eventuele opdrachten gegeven en krijgen de deelnemers de kans om ervaringen uit te wisselen.

  • doelgroep: (toekomstige) mentoren die zich willen professionaliseren in het begeleiden van startende leraren, leraren-in-opleiding en stagiaires
  • kostprijs: 150 euro

 

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi