Menu
Vind een geschikte nascholing


Kunst, cultuur en muzisch

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Alles begint bij het aanbieden van de juiste prikkel, uitdagend materiaal of een sprekend voorbeeld. Daarna worden kinderen vanzelf vindingrijk en dus creatief. Ze hebben 100 talen om zich uit te drukken: zingen, tekenen, dansen, spelen, … In deze navorming gaan we daarom dieper in op de kracht van ‘de ruimte als derde pedagoog’, en bekijken we samen hoe kinderen aan de hand van uiteenlopende materialen tot muzische expressie kunnen komen. Welke opdrachten zijn prikkelend en stimulerend genoeg om innoverend te leren denken, hoe stimuleren we probleemoplossend denken en hoe pakken we domeinoverschrijding aan?Doelgroep:

  • leraren kleuteronderwijs
  • leraren lager onderwijs
  • leraren in spe
  • alumni
  • professionals in kinderopvang
  • professionals in cultuur- en vrijetijdssector
  • pedagogische coaches

Tijdstip: maandag 27/05/2020 van 9u tot 12u

Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijvingen

 

 

 

 

 

 

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi