Menu
Vind een geschikte nascholing


aardrijkskunde

Aardrijkskunde levendiger maken voor je leerlingen: visualiseren en personaliseren

In deze nascholing leer je hoe je als leraar de lessen aardrijkskunde levendiger kan maken. Je krijgt concrete voorbeelden over hoe je bepaalde onderwerpen kunnen visualiseren en personaliseren, zodat leerlingen de leerstof sneller en beter begrijpen. In de nascholing zullen films, cartoons, strips, liedjes, afbeeldingen, verhalen, animaties, geoproeven en grafieken aan bod komen. De aangereikte voorbeelden zijn afkomstig uit de drie graden.

Doelgroep:

  • leerkrachten secundair onderwijs: aardrijkskunde

Tijdstip:  donderdag 14/05/2020 van 9u tot 12u

Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijven

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi