Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

Co-teaching: 1 + 1 > 2 !

Co-teaching is een concept dat veel ladingen kan dekken, maar het is steeds een krachtig pedagogisch hulpmiddel.  In deze navorming gaan we na wat co-teaching kan betekenen voor jouw school.  Dit doen we door samen een antwoord te zoeken op de volgende vragen: Welke stappen moet je zetten om tot echte co-teaching te komen? Wat zijn essentiële bouwstenen? Wat is de meerwaarde en welke valkuilen zijn er bij de opstart van co-teaching? Hoe kan je co-teaching inzetten om tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen? Hoe zorgt dit pedagogisch concept voor het delen van expertise en draagkracht binnen een team?

Binnen deze praktische vorming gaan we samen op zoek naar antwoorden op al deze vragen.

Doelgroepen:

  • leerkrachten lager onderwijs
  • zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren
  • directieleden

Tijdstip: donderdag 11/02/2020 – van 9u tot 12u

Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi