Menu
Vind een geschikte nascholing


Levensbeschouwing

Nascholing attest Rooms-katholieke godsdienst

Deze nascholing bestrijkt twee semesters en bestaat uit drie modules (24 lesuren per module). Na het succesvol afronden van deze nascholing wordt het attest rooms-katholieke godsdienst voor kleuter- of lager onderwijs uitgereikt. Module 1 verschaft de theologische bagage om op godsdienstig vlak aan het werk te kunnen gaan. In module 2 worden verschillende pedagogisch-didactische werkvormen geëxploreerd en het leerplan wordt volledig verkend. Tot slot, geeft module 3 inzicht in de processen die de identiteit van een school bepalen en de manier waarop leerkrachten daar een rol in kunnen spelen.

Tijdstip: februari 2020 (start van de opleiding). Deze navorming sluit aan bij het reguliere traject en kan niet ‘op verplaatsing’ of ‘op maat’ worden aangeboden.

Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel

Kostprijs: 347,2 euro inschrijving + kost cursussen.

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi