Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

Lezen is leuk én belangrijk! Over leesplezier en begrijpend luisteren in de basisschool

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen vormen de basis voor onderwijssucces, daar zijn alle onderwijskundigen het over eens. Toch is de onderwijstijd die besteed wordt aan begrijpend lezen de afgelopen tien jaar drastisch gedaald. De negatieve resultaten op de leesprestaties van de Vlaamse leerlingen bleven dan ook niet uit. In deze navorming vertrekken we van mogelijke verklaringen en reiken we vervolgens antwoorden aan: hoe kunnen we het onderwijs begrijpend lezen weer kwaliteitsvol maken en ook de leerlijn met begrijpend luisteren in de kleuterklas versterken?

Doelgroepen:

  • leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
  • zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren
  • Directieleden
  • Mentoren
  • Pedagogisch adviseurs/begeleiders

Tijdstip: donderdag 30/01/2020 – van 13u tot 16u

Locatie: Slotstraat 28 1000 Brussel

Kostprijs: 50 euro

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi