Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

Taalstrategieën… ook tijdens de wetenschapslessen

Ook al gemerkt dat leerlingen het vakjargon niet juist gebruiken, of dat ze de instructietaal niet lijken te begrijpen? Deze navorming staat daarom stil bij taalgericht vakonderwijs (TVO). Vanuit de drie pijlers van TVO –  context, interactie en taalsteun – krijg je uitleg en concrete voorbeelden. Ook bekijken we hoe leerlingen de leesstrategieën binnen wetenschapslessen kunnen toepassen, zoals ze dit geleerd hebben bij het vak Nederlands. Kortom, deze navorming geeft je tal van inzichten en concrete voorbeelden, waarmee je zelf aan de slag kunt in je eigen wetenschapslessen.

Doelgroep:

  • leraren secundair onderwijs (van de drie graden)
  • leraren in spe
  • alumni
  • directies
  • CLB medewerkers
  • lerarenopleiders
  • pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • pedagogische coaches

Tijdstip: donderdag 7/11/2019 van 9u tot 12u

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi