Menu
Vind een geschikte nascholing


Talen

Meertaligheid (als) troef. Positief omgaan met taaldiversiteit in het basisonderwijs

Meertaligheid en diversiteit in het onderwijs zijn een realiteit. Dat geldt niet alleen voor de grootstedelijke onderwijscontext, ook in scholen in kleinere gemeenten bevolken kinderen met diverse taal- en culturele achtergronden de klassen. Pedagogieken als talensensibilisering en functioneel veeltalig leren maken opgang, maar vaak enkel in wetenschappelijke kringen. De overheid en de onderwijskoepels zijn er alvast voor gewonnen, getuige ook de visietekst van het Gemeenschapsonderwijs over meertaligheid.

Maar in de praktijk vinden scholen het niet altijd even evident om een uitdagende, meertalige context om te buigen naar een meerwaarde en een troef. Vooral in de vertaling van theoretische inzichten naar de praktijk loopt het mank. Want hoe gaat dat dan concreet, thuistalen inzetten en benutten in de klas? Welke gradaties zijn er? En is er dan nog genoeg plaats voor het Nederlands?

In deze sessie willen wij theoretische kennis en didactische inzichten over meertaligheid verbinden met voorbeelden en ervaringen uit de onderwijspraktijk. Hierbij staat de taalverwerving Nederlands van meertalige kinderen steeds centraal. Het valoriseren van thuistalen in het onderwijs is dus allesbehalve een keuze tegen het Nederlands. Een open meertalenbeleid wil juist het pad effenen voor een krachtige taalleeromgeving met het Nederlands in de hoofdrol en de thuistalen van de kinderen in een sprankelende bijrol.

In de navorming ligt de focus op zowel het kleuter- als het lager onderwijs.

Doelgroepen:

  • leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
  • zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren
  • directieleden
  • CLB-medewerkers
  • mentoren
  • pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • alumni

Tijdstip: donderdag 26/11/2019 – van 13u tot 16u

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi