Menu
Vind een geschikte nascholing


Wetenschap en Techniek

Differentiëren in de rekenles

Deze navorming focust zich op binnenklasdifferentiatie in de rekenles. Er wordt niet alleen gekeken naar mogelijkheden tot differentiatie ‘naar onder’ voor de zwakke rekenaar, maar ook naar de noodzakelijke differentiatie “naar boven’ voor de sterke rekenaar. Tijdens de navorming staan we stil bij talrijke voorbeelden, tips en een mogelijke aanpak van differentiatie binnen de rekenles in de lagere school.

Doelgroepen:

  • leerkrachten lager onderwijs
  • zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren
  • DirectiesµCLB-medewerkers
  • Mentoren

Tijdstip: donderdag 21/11/2019 – van 9u tot 12u

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi