Menu
Vind een geschikte nascholing

  • ico-algemeen
  • ico-kunst

Algemeen

Lezen is leuk én belangrijk! Over leesplezier en begrijpend luisteren in de basisschool

De onderwijstijd die besteed wordt aan begrijpend lezen is de afgelopen tien jaar drastisch gedaald. De negatieve resultaten op de leesprestaties van de Vlaamse leerlingen bleef dat ook niet uit. In deze navorming worden enerzijds mogelijke verklaringen voor deze negatieve resultaten belicht, maar anderzijds ligt de nadruk vooral op het aanreiken van antwoorden. Hoe kunnen wij het onderwijs begrijpend lezen weer kwaliteitsvol maken en tevens de leerlijn met begrijpend luisteren in de kleuterklas versterken.

Doelgroepen:

  • leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
  • zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren
  • Directieleden

Tijdstip: dinsdag 12/02/2019 – van 13u tot 16u

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 50 euro

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi