Menu
Vind een geschikte nascholing

  • ico-levensbeschouwing

Levensbeschouwing

Nascholing attest Rooms-katholieke godsdienst

Deze nascholing bestrijkt twee semesters en bestaat uit drie modules (24 lesuren per module). Na het succesvol afronden van deze nascholing wordt het attest rooms-katholieke godsdienst voor kleuter- of lager onderwijs uitgereikt. Module 1 verschaft de theologische bagage om op godsdienstig vlak aan het werk te kunnen gaan. In module 2 worden verschillende pedagogisch-didactische werkvormen geëxploreerd en het leerplan wordt volledig verkend. Tot slot, geeft module 3 inzicht in de processen die de identiteit van een school bepalen en de manier waarop leerkrachten daar een rol in kunnen spelen.

Tijdstip: februari 2019 (start van de opleiding). Deze navorming sluit aan bij het reguliere traject en kan niet ‘op verplaatsing’ of ‘op maat’ worden aangeboden.

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 340,9 euro inschrijving + kost cursussen, afhankelijk van de keuze voor kleuteronderwijs (70 euro) of lager onderwijs (61 euro).

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi