Menu
Vind een geschikte nascholing


Kunst, cultuur en muzisch

Tik tak in de opvang of kleuterklas

Het Tik Tak-spel is een muzisch bewegingsspel dat tracht alle zintuigen te prikkelen en dat naargelang een bepaald thema kan worden toegepast in de opvang, peuter- en/of kleuterklas. Het spel werkt bovendien taal-stimulerend en is ideaal voor een multiculturele context waar taalachterstand wordt opgemerkt. Tijdens deze navorming worden de pedagogische kenmerken van het televisieprogramma, alsook de principes van de Tik Tak-spelmethode uiteengezet. Vervolgens worden praktische richtlijnen en tips aangereikt voor het ontwikkelen van een eigen Tik Tak-moment dat afgestemd is op het thematische werken binnen de hedendaagse didactiek.

Doelgroep:

  • leerkrachten kleuteronderwijs

Tijdstip: vrijdag 26/10/2018 – van 9u tot 12u

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 50 euro + 2,5 euro voor CD met Tik Tak-muziek

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi