Menu
Vind een geschikte nascholing

  • ico-levensbeschouwing

Levensbeschouwing

Postgraduaat Niet-confessionele Zedenleer voor het Lager Onderwijs

Dit postgraduaat werd specifiek ingericht voor leerkrachten die zich wensen bij te scholen tot leraar niet-confessionele zedenleer. Van een leerkracht niet-confessionele zedenleer wordt een vrijzinnig-humanistisch levensbeschouwelijk engagement verwacht. Een maatschappijkritische houding en een democratische ingesteldheid zijn hierbij essentieel. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt het diploma ‘Leraar Niet-confessionele Zedenleer voor het Lager Onderwijs’ uitgereikt.

Tijdstip: oktober 2018 (start). Dit postgraduaat sluit aan bij het reguliere traject en kan niet ‘op verplaatsing’ of ‘op maat’ worden aangeboden.

Locatie: Laarbeeklaan 121 – 1090 Jette

Kostprijs: €466,3

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi