Menu
Vind een geschikte nascholing


ICT & Media

ICT in de wiskundeles in het lager onderwijs

In deze navorming maken de deelnemers kennis met drie computerprogramma’s die kunnen worden gebruikt tijdens de lessen wiskunde in de lagere school: Excel, Scratch (programmeren) en Geogebra (meetkunde). Tijdens de navorming worden de programma’s uitvoerig toegelicht en gedemonstreerd en gaan de deelnemers ook zelf aan de slag op de computer.

Doelgroepen:

  • leerkrachten lager onderwijs
  • zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren

Tijdstip: maandag 08/10/2018 – van 9u tot 12u

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijvingen

 

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi