Menu
Vind een geschikte nascholing


Aardrijskunde

Hoe de lessen aardrijkskunde levendiger maken?

Een les aardrijkskunde bevat ontzettend veel begrippen. Het is dan ook de taak van de leerkracht om die begrippen voorstelbaar te maken aan de studenten. In deze nascholing krijgen de deelnemers daarom concrete voorbeelden over hoe ze in hun les bepaalde onderwerpen kunnen visualiseren en personaliseren, zodat leerlingen de leerstof sneller en beter begrijpen. Zowel films, cartoons, strips, liedjes, afbeeldingen, verhalen, animaties, geoproeven als grafieken zullen hierbij aan bod komen. De aangereikte voorbeelden zijn afkomstig uit de drie graden.

Doelgroep:

  • leerkrachten secundair onderwijs: aardrijkskunde

Tijdstip:  maandag 15/10/2018 van 9u tot 12u

Locatie: Laarbeeklaan 121 1090 Jette

Kostprijs: 50 euro

Meer info en inschrijven

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi