Menu
Vind een geschikte nascholing


Sport & Beweging

Laat kleuters bewegen om later beter te leren!

Hoe motorisch vaardig is de huidige kleuter? Welke gevolgen heeft dit voor zijn verdere schoolloopbaan? Welke richtlijnen mogen we hanteren bij het evalueren en observeren van de kleuters binnen verschillende leeftijdsintervallen (halfjaarlijkse onderverdeling) van kleuters van 4 tot 6 jaar? Hoe kunnen fundamentele vaardigheden eenvoudig worden geobserveerd in de lespraktijk?

Deze nascholing richt zich op het in kaart brengen van de ontwikkelingstoestand van de motorische vaardigheden bij kleuters, het ontwikkelen van instrumenten om kinderen te observeren en te evalueren binnen de lespraktijk en het opstellen van ideale leerlijnen in functie van de door de overheid opgestelde ontwikkelingsdoelen.

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi