Menu
Vind een geschikte nascholing

  • ico-diversiteit

Diversiteit en Maatschappij

Binnenklasdifferentiatie in de lessen “Wetenschap en techniek” en “Mens en maatschappij” (wereldoriëntatie) in het lager onderwijs

Onze klassen kennen een grote diversiteit. In tal van beleidsdocumenten wordt het positief inspelen op de verschillen tussen leerlingen aangeduid als een belangrijk aandachtspunt voor de leraren. Daartegenover staat dat het toepassen van binnenklasdifferentiatie bij sommige leerkrachten ook verscheidene vragen en bekommernissen oproept.

Gedurende deze nascholing, specifiek gericht op de lessen wereldoriëntatie (Mens & Maatschappij / Wetenschap & Techniek), herhalen we de basisprincipes van binnenklasdifferentiatie. Vervolgens werpen we een blik op de leerplannen en gaan we na hoe we een gedifferentieerde aanpak in de klaspraktijk kunnen gaan toepassen. We zoeken een antwoord op de vraag welke uitdagingen en opportuniteiten zich in relatie tot dit thema stellen in de lessen wereldoriëntatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en concreet leerlingenmateriaal verkennen we de verscheidene mogelijkheden om van  binnenklasdifferentiatie in de lessen WO een succes te maken.

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi