Menu
Vind een geschikte nascholing


Sport & Beweging

Co-teaching toepassen in de bewegingspraktijk. Te gek ?

Met deze navorming trachten we inzicht te geven in het potentieel van de verschillende vormen van co-teaching met hun mogelijkheden voor de bewegingspraktijk. Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar good practices, dillema’s, perspectieven … die kunnen bijdragen om de onderwijsdoelstellingen te realiseren. We gaan in dialoog over het potentieel dat co-teaching kan bieden in functie van differentiatie, klasmanagement, motivatie van leerlingen én motivatie van leerkrachten. Op het einde van deze sessie bekijken we ook de implementatie van co-teaching in samenwerking met de studenten in opleiding (stagiairs uit de lerarenopleiding met stage-ervaring) en de mogelijkheden tot win-win situaties.

 DOELGROEP

Leraren lichamelijke opvoeding (secundair onderwijs), max. aantal deelnemers: 20

NASCHOLERS

Prof. dr. Wouter Cools is als vakdidacticus Lichamelijke Opvoeding verbonden aan de specifieke lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel. Ariane Caplin is stagebegeleider Lichamelijke Opvoeding aan diezelfde lerarenopleiding en is ook onderwijsassistent aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel.

PRIJS

50 euro

Inschrijven kan via http://www.vub.ac.be/events/2017/co-teaching-toepassen-in-de-bewegingspraktijk-te-gek

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi