Menu
Vind een geschikte nascholing

  • ico-algemeen
  • ico-diversiteit
  • ico-levensbeschouwing

Algemeen

Democratische Dialoog: Interculturele dialoog over gevoelige thema’s binnen een onderwijscontext

Tijdens deze nascholing maak je kennis met de ‘interculturele dialoog’. Welke factoren werken belemmerend in onze communicatie met de ander? Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk bespreekbaar? En hoe reageer je op extreme en choquerende uitspraken? Aan de hand van communicatiemethodieken leren we ons bewust worden van onze eigen referentiekaders en leren we ons openstellen voor het referentiekader van de ander. Deelnemers kunnen een houding aanleren die een open, diepgaande en waardevolle communicatie met de ander mogelijk maakt. Deze nascholing biedt de deelnemer handvaten en concrete tips & tricks om met gevoelige en moeilijk bespreekbare thema’s om te gaan.

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi