Menu
Vind een geschikte nascholing

  • ico-levensbeschouwing

Levensbeschouwing

Postgraduaat Niet-confessionele Zedenleer voor het Lager Onderwijs

Heb je zin om op een dynamische en creatieve manier om te gaan met kinderen rond thema’s zoals waardenvorming, actualiteit en wereldburgerschap? Dan is het Postgraduaat Niet-Confessionele Zedenleer om les te geven in het basisonderwijs beslist iets voor jou!

In Niet-Confessionele Zedenleer werk je, meer dan in andere vakken, aan de morele opvoeding van het kind. Je biedt ondersteuning op de weg naar hun eigen persoonlijkheid. Doorheen de lagere school leer je het kind stilaan een autonoom wezen te worden, dat zichzelf en de wereld om zich heen kent en begrijpt.

De opleiding bestaat uit zes opleidingsonderdelen van in totaal 60 contacturen. Alle lessen zijn op woensdagnamiddag van 13 u tot 16 u. De eerste les gaat door op woensdag 25/10/17. Aanwezigheid is zeer belangrijk. Wie later inschrijft dient contact op te nemen met docente Hilde Giedts.

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi