Menu
Vind een geschikte nascholing

  • ico-algemeen
  • ico-diversiteit

Algemeen

Gender op school : naar een genderinclusieve leeromgeving

Inhoud

Deze workshop heeft als doel om de deelnemers kennis te laten maken met de centrale concepten omtrent gender in onderwijs en tools aan te reiken om zelf aan te slag te gaan om een genderinclusieve klas of school te ontwikkelen. Tijdens het eerste deel van deze workshop worden in een ludieke quizvorm heel wat cijfers en centrale concepten toegelicht met ruimte voor discusse tussen de deelnemers over deze informatie. In een tweede deel van de workshop wordt in kleinere groepjes actief aan de slag gegaan met tools en werkvormen die je in de klas kan uitproberen zoals het screenen van je lesmateriaal op genderbias, het werken met observatieformulieren, of het werken met leerlingen rond getuigenissen. Doorheen de workshop trachten we op een interactieve manier de dialoog aan te gaan tussen de praktijkervaringen van de deelnemers enerzijds en de theorie en recente onderzoeksresultaten anderzijds.

Doelgroep

(Student)-leerkrachten en onderwijsondersteuners (alle graden, alle onderwijsvormen)

Nascholers

Prof. dr. Els CONSUEGRA is onderwijskundige en als docent verbonden aan de specifieke lerarenopleiding van de VUB en Universiteit Gent. Els doctoreerde op het interuniversitaire project “Teaching in the Bed of Procrustes” (IWT) dat het onderpresteren van jongens en meisjes in het secundair onderwijs wil verminderen. Els focust zich op genderspecifieke aspecten van leraar-leerling relaties (perceptie) en interacties (gedrag). Ook de feminisering van het lerarenberoep is onderwerp waar Els onderzoek naar verricht.

Dra. Myriam HALIMI is onderwijsagoog en aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Myriam is als doctoraatsonderzoeker verbonden aan de LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel en is geaffilieerd aan het ‘teaching in the bed of Procrustes’-project (IWT SBO-project). Dit project richt zich op het verkleinen van de genderkloof in het secundaire onderwijs. Myriam haar onderzoek focust specifiek op de constructie en evolutie van de gender rol attitudes van adolescenten. Ze maakt tevens deel uit van het experticentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit aan de Vrije Universiteit Brussel.

Prijs

50 euro

Inschrijven kan via http://www.vub.ac.be/events/2017/gender-op-school-naar-een-genderinclusieve-leeromgeving

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi