Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

Ontwerpen van uitdagende leeromgevingen binnen Project Algemene Vakken… en als het even kan, samen met de beroepspraktijk!

We ondersteunen vakgroepen bij het ontwerpen van authentieke en uitdagende leeromgevingen voor de derde graad BSO. We doen een appel op zelfsturing van de leerlijnen, zetten in op probleemoplossende vaardigheden en stimuleren het werken in team. We gaan hierbij steeds op zoek naar een kruisbestuiving van de leerpraktijk met de beroepspraktijk. De workshop staat ook stil bij de vereiste begeleidingsvaardigheden die nodig zijn om de nieuwe leeromgeving naar de praktijk te brengen.

Nascholer:

Inge Placklé, lerarenopleider verbonden aan het Interfacultair Departement LerarenOpleiding, begeleidt als onderwijskundige de algemene vakken. Momenteel legt ze de laatste hand aan haar doctoraal onderzoek over Uitdagende leeromgevingen binnen Project Algemene Vakken. Zij is tevens verbonden als lector PAV aan de lerarenopleiding van Hogeschool PXL Hasselt.

Praktisch:

  • datum in onderling overleg
  • prijs overeen te komen

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi