Menu
Vind een geschikte nascholing


Sport & Beweging

Bewegingswetenschappen: de ideale keuze voor onderzoekscompetenties in fysica, biologie, humane wetenschappen en sport.

Bewegingswetenschappen omvatten tal van wetenschapsdomeinen. We geven aan hoe je als school/leraar dit kan gebruiken in jouw vakgebied en zo extra kan inspelen op de interesse sferen van je leerlingen.

AANPAK

In deze nascholing wordt kort ingegaan op wat onderzoekscompetenties zijn, en wat verwacht wordt van de leerlingen. Goede praktijkvoorbeelden helpen je als leraar op weg en tonen hoe hierin een meerwaarde te betekenen. Meer nog: als universitaire lerarenopleiding, die onderzoek en kritisch reflectie als uitgangspunt heeft, ondersteunen we je in het aanpakken van  onderzoekscompetenties. Wie weet: misschien maak je binnenkort met je leerlingen deel uit van grootschalig wetenschappelijk onderzoek?

NASCHOLERS

Dhr. Kim Ramon is Master Lichamelijke Opvoeding.

Prof. dr. Evert Zinzen, voorzitter van het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO), is als hoofddocent verbonden aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, de vakgroep Bewegingsvorming en Sporttraining (BETR) van de Vrije Universiteit Brussel.

PRAKTISCH

  • datum in onderling overleg
  • duur: 3u
  • kostprijs: 750 euro + verplaatsing Brussel-locatie (in km)

Info & inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi