Menu
Vind een geschikte nascholing


Diversiteit en Maatschappij

Visie op wereldburgerschapseducatie 2.0

Wereldburgerschapseducatie is één van de educaties die in het leerplichtonderwijs terecht aan bod komt. Er is de laatste jaren veel veranderd in de wereld. Daarom vraagt de visie op het waarom en de inhoud van wereldburgerschapseducatie om een update.

Dit is niet enkel belangrijk om te kunnen vertrekken van de juiste premissen en de juiste inhoud, maar is zeker ook interessant om de motivatie bij de praktijkmensen voor dit soort educatie te versterken of om een groter draagvlak binnen de onderwijsinstelling voor wereldburgerschapseducatie te creëren.

Deze bijscholing wapent de leerkracht met kennis van zaken over:

  • Het onderwerp van wereldburgerschapseducatie
  • Waarom dit een taak is voor het onderwijs
  • Welke onderwerpen nu pertinent zijn
  • Hoe je collega’s kan overtuigen

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi