Menu
Vind een geschikte nascholing


Kunst, cultuur en muzisch

Muzische vorming als volwaardige leeractiviteit in het basisonderwijs: visie, lesopbouw en evaluatie

In deze nascholing focussen we ons op het creatieve proces en hoe dit in kaart te brengen binnen de muzische vorming. Hoe ziet nu een muzische lesopbouw eruit en waaraan herken je de muzische waarde?

Begrippen als product, proces, creativiteit, muzisch, convergerend, divergerend worden uitgebreid behandeld en in een breder perspectief geplaatst.

Tevens wordt de brug geslagen naar het leerplan muzische vorming en worden er tools aangereikt hoe aan de slag te gaan met deze veelheid aan doelen: Wat zijn de langetermijndoelen? Wat houden de kortetermijndoelen in? En wat betekent dit naar opbouw van een muzische les en naar evaluatie?

Door deze nascholing bekomt u enerzijds een kritische kijk op uw eigen muzische lessen en anderzijds ontdekt u hoe u nu zelf een creatief proces op gang brengt in de lespraktijk. Op deze manier wordt u in staat gesteld degelijke muzische vormingsactiviteiten op poten te zetten en in te staan voor een brede ontwikkeling van het kind. Een ontwikkeling die u kunt vooropstellen, herkennen en evalueren.

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi