Menu
Vind een geschikte nascholing


Algemeen

Didactiek Lager Onderwijs

Ben je tewerkgesteld in het basisonderwijs als leerkracht, zorgleerkracht of lid van het directieteam? Dan kan je aan de Erasmushogeschool Brussel de nascholing “Didactiek Lager Onderwijs” volgen, die inspeelt op de vraag naar verdere professionalisering. Daarnaast ben je op de hoogte van actuele trends. Als Brusselse hogeschool omarmen we de diversiteit binnen de grootstedelijke context. Daarom krijg je methodieken aangereikt om te kunnen omgaan met deze diversiteit.

De nascholing is modulair opgebouwd en bestaat uit vier modules. Elke modules kan je apart of in combinatie volgen. De basis wordt gelegd in de module ‘basiskennis en vaardigheden’. We benaderen iedere module geïntegreerd, vanuit de verschillende leergebieden (Nederlands, W.O., wiskunde, M.V.,…). Tijdens het eerste semester focussen we ons op de eerste graad met specifieke aandacht voor aanvankelijk lezen en schrijven en aanvankelijk rekenen. In het tweede semester verdiepen we ons binnen ‘Tweede graad deskundigheid’ in verschillende werk- en differentiatievormen. Tenslotte nemen we leerzorg onder de loep binnen ‘Derde graad deskundigheid’.

De lessen gaan door conform het curriculum van de opleiding bachelor in het lager onderwijs.

Meer info en inschrijvingen

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi