Menu
Vind een geschikte nascholing


Talen

Een taalleraar in elke leraar?

Elke leraar is een taalleraar. Een uitspraak waarbij bijna elke poging om het talenbeleid in de klaspraktijk te verankeren begint. Als leraar word je geconfronteerd met leerlingen die schoolse taalvaardigheid op diverse niveaus beheersen. Talenbeleid in de klas begint met een bewustzijn van de eigen taalcompetenties. In deze sessie staat zelfreflectie met betrekking tot de eigen taalcompetenties centraal. Inzichten toetsen we aan onderzoeksresultaten en expertise uit het werkveld en koppelen we aan acties om de eigen lespraktijk aan het leraar-zijn talig te versterken.

De nascholer, Heidi Depraetere, is verbonden aan het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO).

  • max. # personen: 15
  • kostprijs: 50 euro

 

Powered by sponsor-uab sponsor-vub sponsor-ehbo coovi